středa 30. září 2020

Ruční aktualizace softwaru na chytré váze GARMIN Index S2

Odstraňte kryt baterie.

Vyjměte jednu baterii z váhy.

To může být vhodný čas zvážit výměnu baterií ve váze.

Při vkládání baterie stiskněte a podržte tlačítko Reset.

Jakmile se váha zapne (přibližně 2 sekundy), uvolněte tlačítko Reset.

Stisknutím tlačítka Reset můžete procházet obrazovkami. Zastavte se na obrazovce s ikonou ozubeného kola.

Stiskněte a podržte tlačítko Reset, dokud nezačne blikat ikona ozubeného kola a v levém horním rohu displeje se spustí synchronizace Wi-Fi.

Uvolněte tlačítko Reset.

Vaše váha bude po dokončení aktualizace softwaru zobrazovat sekvenci 3 indikátorů průběhu. Pokud se obrazovka během aktualizace vypne, klepnutím na ni se zobrazí ukazatel průběhu.

Během aktualizace váhy nevyjímejte žádné baterie ani se nepokoušejte měřit hmotnost.

Po dokončení aktualizace se váha znovu zapne jako obvykle a můžete provést měření hmotnosti a synchronizovat aktualizovanou verzi s Garmin Connect.

POZNÁMKA: Vaše váha zapomene všechny uživatele na zařízení, když se provede reset. Budete muset nechat všechny hostující uživatele odstranit váhu ze svého profilu Connect a poslat jim novou pozvánku. Přidání nebo odebrání dalších uživatelů do indexové inteligentní škály

Žádné komentáře: