sobota 29. prosince 2012

EarthCache - nove podminky od roku 2013

Ano, je to tak, neni to zas tak dlouho a menily se podminky zakladani EC, tusim ze zacatkem roku 2011 a nova pravidla jsou opet predelana s ucinnosti od 1.1.2013, jsem zvedav, jak dlouho vydrzi v tomto zneni ;)
 1. Stránky earthcache musejí poskytovat vědecké ponaučení o Zemi. Přivádějí lidi na místa, která mohou pomoci vysvětlit tvorbu krajiny, nebo na místa zajímavých jevů jako vrásy, zlomy, poruchy nebo odhalit, jak vědci poznávají naši Zemi (jako např. naleziště zkamenělin atd.). Prosíme, vezměte na vědomí, že stránky s hlavním zaměřením na biologické, ekologické a archeologické jevy nebudou publikovány.

 2. Stránky earthcache musejí být vzdělávací. Poskytují přesná, ale jednoduchá vysvětlení toho, co návštěvníci uvidí na daném místě. Text earthcache (listing) musí vycházet z předpokladu, že návštěvník není vědecky vzdělán v naukách o Zemi.

 3. Earthcache musí upozorňovat na nějaký jedinečný úkaz. Earthcache, které kopírují informace existujících earthcaches o daném místě nebo souvisejících místech, mohou být odstraněny. Earthcache musí být vytvářeny tak, aby návštěvníkovi daného místa poskytly jedinečné zážitky a poskytly mu jedinečné poučení o jevu na daném místě. Další earthcache zaměřené na stejný jev by měly být rušeny nebo by mělo být bráněno jejich vzniku. Základním pravidlem pro reviewery je tedy spíše obsah než blízkost keší.

 4. Earthcache musejí mít před odesláním žádosti ke zveřejnění povolení od majitelů pozemků (v závislosti na místních právních předpisech a zvycích). Pokud je to třeba, musejí mít písemné schválení majitele nebo příslušného orgánu, který dané území spravuje. V době odeslání žádosti musí být v poznámce pro reviewera (RN) udáno jméno, titul a kontaktní údaje osoby, od které máte povolení. V opačném případě musí být v poznámce pro reviewra (RN) uvedeny informace o druhu pozemku a i důvody, proč nemusí být povolení vyžadováno.

 5. Earthcache může být buď jednoduchá, nebo s více zastávkami. Je nutné, abyste místo navštívili v nedávné době (ne více než před dvěma měsíci), zkontrolovali, že místo je bezpečné, a vícekrát zaměřili GPS pozici, a ujistili se tak o přesnosti souřadnic, na místech, kde návštěvníci mají provádět úkoly. Jste zodpovědni za přijmutí vhodných opatření, pokud se vlivem vnějších okolností změní podmínky např. přístup, bezpečnost či jiné záležitosti.

 6. Logování earthcache musí zahrnovat provedení specifického úkolu (úkolů), který se vztahuje k tématu earthcache. Tyto úkoly musí návštěvníci s pomocí informací z listingu earthcache splnit na místě, např. provést nějaký druh vlastní analýzy, měření nebo popis apod. Vyřešení tohoto úkolu musí prokázat, že návštěvník navštívil místo earthcache. Otázky, které slouží pouze k prokázání navštívení místa a nevztahují se ke geologii místa, nejsou přípustné. Požadavek na přiložení fotografií k logu může být pouze volitelný úkol. Návštěvníci zasílají své odpovědi pouze prostřednictvím profilu ownera. Automatické formuláře nesmí být použity k ověřování odpovědí. Správné odpovědi musí být uvedeny v poznámce pro reviewra (RN) před publikací earthacache v okamžiku podání listingu ke schválení.

 7. Stránky earthcache a úkoly musí být vždy napsány v místním jazyce. Další jazyky mohou být, ale místní jazyk musí být uveden jako první. Můžete být požádáni reviewrem o poskytnutí překladu listingu v jazyce, který je pro něj srozumitelný.

 8. Ano, je to tak, neni to zas tak dlouho a menily se podminky zakladani EC, tusim ze zacatkem roku 2011 a nova pravidla jsou opet predelana s ucinnosti od 1.1.2013, jsem zvedav, jak dlouho vydrzi v tomto zneni ;)

 9. Respektujte ochranné známky a autorská práva a používejte text, obrázky a loga, pouze pokud máte souhlas autora. Earthcache s informacemi, které jsou všechny zkopírované či opsané z jiných zdrojů, a není uveden autor, nebude zveřejněna. Omezené množství textu může být zkopírováno či opsáno, ale musí být uveden autor nebo zdroj.

 10. Stránky earthcache se řídí pravidly geocachingu a dodržují princip outdoorové etiky –tzn. nezanechávat žádné stopy. Používejte waypointy k zajištění toho, že návštěvníci použijí správné přístupové cesty. Používejte pouze existující cesty. Poškozování místa je nepřijatelné. Dávejte pozor na křehké ekosystémy. Princip earthcache je o vzdělávání, o vzpomínkách, ne o sběru vzorků. Na místě earthcache nesmí být zanechána fyzická schránka.

 11. Earthcache jsou součástí Geocaching.com a musí splňovat veškeré další podmínky Geocaching.com. Americká geologická společnost (The Geological Society of America, GSA) a EarthCache Team si ponechávají právo editovat, měnit, mazat nebo archivovat jakoukoliv earthcache, která není v souladu s těmito pravidly, nebo právo k jakýmkoliv jiným záměrům, které tým považuje za vhodné. 
zdroj: profil ceskeho reviewera pro schvalovani EC - geoawareCZ

- originalni zneni novych podminek pro zakladani EC v ruznych jazycich - EN
- doporuceni od ceskeho reviewera pro zakladani EarthCache -CZ
- podminky GSA pro založení earthcache - CZ
- EarthCache Knowledge Book - CZ

Žádné komentáře: