sobota 29. prosince 2012

Doporuceni pro zalozeni EC od geoawareCZ

Tento text je prebran doslovne a primo z profilu ceskeho reviewera pro EC geoawareCZ a myslim, ze je treba tyto informace sirit dal, aby zbytecne nevznikaly chyby pri zakladani EC ;) pokud tedy planujete zalozeni EC, urcite si tyto rady prectete a vyhnete se tim take zbytecnemu protahovani pri schvalovani EC ;)


Co udelat pred psaním listingu
- zjistete si, zda-li na míste uvažované EC není klasická keš, která již pojednává o geologii místa - v tomto prípade nemuže být EC schválena, jedinou možností je archivovat klasickou keš

- pokud je na míste klasická keš, ale lze tam umístit EC, souradnice musí být minimálne 50m od klasické keše

- rovnež zjistete, zda-li nekde poblíž není již schválená EC s podobnou tématikou (viz. další bod) - pokud tomu tak je, nelze EC schválit

- místo EC by melo být vyjímecné ci jedinecné ve vztahu k okolí a EC musí být geologicky zamerená (minimalizujte bludné kameny, vodopády, soutoky rek a prameny - schvalují se opravdu jen na základe velké zvláštnosti a jedinecnosti)

- nelze schválit ekologicky, biologicky ci archeologicky zamerené EC (otázky tohoto charakteru mohou být maximálne jako vedlejší úkoly)

- pripravte si nácrtky a fotografie daného místa, snažte se vlatními slovy popsat situaci, vyhýbejte se vedeckým textum - tyto texty mužete uvést pod carou vcetne odkazu na internetové stránky, knihy nebo casopisy

- zjistete si na jakém pozemku EC bude, vždy si zajistete souhlas majitele nebo správce s umístením EC

- promyslete si hlavní úkoly a vyzkoušejte si je v praxi

- pokud je to možné, udelejte EC s více zastávkami (obdoba multin)

Jak napsat listing
- listing napište v ceštine nebo slovenštine, ev. v prípade zahranicní EC v místním jazyce (preklad do anglictiny ci jiného jazyka mužete udelat po odsouhlasení EC, jako poslední krok pred publikací - dle pravidel GSA není nutný, ale doporucuji). V zemích ne cesky a ne slovensky mluvících, prosím o anglický text ihned.

- pište listing bez výrazné grafiky tak, aby byl prehledný a srozumitelný, využívejte fotografií a nácrtu, které jste porídili v terénu

- dodržujte zásady pro tvorbu keší od GS - zde jen upozorním na správné urcení kraju a vložení atributu

Hlavní úkoly (tyto úkoly musí jasne prokázat prítomnost kacera na míste) 
- merení (sklon, velikost, objem, nadmorská výška, rozdíl nadmorských výšek, vztah ke svetovým stranám), zjištení pH faktoru, tvrdost nebo vryp u vzorku, vrstev apod., porovnání barevnosti a k tomu zduvodnení, minimalizujte úkoly z infocedulí. Urcite je ješte mnoho dalších možností, na které narazíte prímo v terénu.

Vedlejší úkoly (melo by jich být méne, než hlavních) - mohou to být informace uvedené v listingu nebo obecné geologické informace (geologická období, stupnice tvrdosti apod.). Tyto úkoly rovnež musí mít prímý vztah k dané EC.

Nepovinné úkoly (nelze je vyžadovat, mužete napsat, že jsou nepovinné a uvést je) - predevším se jedná o fotografie, které se nevztahují k zachycení nejakého jevu (vetšina kaceru fotografii sebe nebo GPSky priloží)

- pri úkolech, kde je zapotrebí sebou mít nejakou pomucku (metr, kompas apod.), uvedte do atributu "special tools" a do hintu nebo listingu napište co si má kacer vzít sebou

- logování nálezu EC nelze rešit automatickým e-mailem nebo vyplnováním formuláre (muže dojít k technickým problémum internetu a odpovedi, ze kterých je složena e-mailová adresa ve vetšine prípadu nesplnují vzdelávací charakter EC), rovnež nepodminujte svým schválením zalogování, doporucenou variantou je: "zašlete odpovedi na danou e-mailovou adresu, poté se zalogujte, pokud bude neco špatne, ozvu se"

 - pred odesláním listingu ke schválení napište do "reviewer note" mimo dalších informací, které považujete za duležité, rovnež odpovedi na otázky, kde odpovedi návštevník zjistí (v terénu, na webu, v listingu, na ceduli apod.) a souhlas majitele ci správce pozemku, vcetne kontaktu na nej

Publikace EC
Publikovat EC mohu až po úplné kontrole veškerých požadovaných náležitostí. Budu nejdríve konzultovat potrebné záležitosti a pomužu radou a vyjímecne treba i svou prítomností na míste (pokud to bude pro mne reálné). Rovnež, když to pujde, pošlu odkaz na podobnou EC, která by mohla prinést nejakou inspiraci. V okamžiku, kdy budeme mít všechno vyjasneno, publikuji.

Jestli budete uvažovat o založení EC, mužete mne pred zahájením prací na EC kontaktovat prímo pres profil.

zdroj: profil ceskeho reviewera pro schvalovani EC - geoawareCZ

Žádné komentáře: