neděle 26. července 2020

English Channel Virtual Challenge

Zúčastnil jsem se virtuální výzvy, která spočívala zdolat vzdálenost 21 mil (33,8 km) předem definovanými aktivitami. Konkretně zde, se mohla vzdálenost ukrajovat pomocí chůze, jízdy na kole, běhu, veslováním nebo plaváním. Vzdálenost 21 mil není náhodná. Vzhledem k tomu, že výzva se jmenovala English Channel Virtual Challenge, šlo o to, překonat vzdálenost, která odpovídá právě šířce kanálu mezi Anglií a Francií.


Při zdolávání člověk průběžně dostával virtuální pohlednice, vždy po nějakém úseku:
Žádné komentáře: